Tider Aarhus rundt
søndag den 1. juni 2014

25 km ruten

1

274

1:00:12

Verner Bergman

TEAM OLYMPIA SENIOR

DEN

24,92 km/t

54 KM ruten

1

237

1:51:53

Louis Jensen

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

28,95 km/t

2

233

1:52:05

Christian Brink

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

28,90 km/t

3

239

1:52:27

Per Eriksen

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

28,81 km/t

4

232

1:52:28

Erik Stridbæk

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

28,81 km/t

5

231

1:56:33

Poul Korsgaard Andersen

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

27,80 km/t

6

238

1:57:36

Flemming Dalgaard

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

27,55 km/t

7

236

2:00:48

Hans Jakob Ingerslev

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

26,82 km/t

8

240

2:13:06

Morten Toft

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

24,34 km/t

9

235

2:49:59

Ove Kehlet

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

19,06 km/t

10

234

2:53:10

Villy Kehlet

TEAM
OLYMPIA SENIOR

DEN

18,71 km/t

81 km ruten

1

167

2:29:14

Jeppe Marcussen

TEAM OLYMPIA SENIOR

DEN

32,56 km/t

2

165

2:30:27

Flemming Andersen

TEAM OLYMPIA SENIOR

DEN

32,30 km/t

3

168

2:41:24

Preben Marcussen

TEAM OLYMPIA SENIOR

DEN

30,11 km/t

4

166

2:52:04

Bjarne Olsen

TEAM OLYMPIA SENIOR

DEN

28,24 km/t