Kære cykelkammerater

Først tak til dig Christian og de rosende ord, du gør selv et stort arbejde som Webmaster for klubben.

Vi ved alle, at med en bestyrelse i en klub vokser udgifterne til bestyrelsesmøder, telefon visitkort mm.

Der kommer let udgifter der ikke kan dækkes af et kontingent på 100 kr om året.

I øjeblikket har vi en kassebeholdning på de 2 års kontingent som medlemmerne har betalt indtil nu,( hvilken forening kan vise sådan et resultat?), dvs at vores udgifter er blevet dækket ved overskud fra løb og salg af brugt cykeltøj.

Vores lave kontingent kan være en medvirkende årsag til at vores klub har så stor en tiltrækning på nye medlemmer, mange andre klubber betaler 5 gange så meget i kontingent. Det er min målsætning at bevare vores lave kontingent så længe vi har et stort overskud på kontoen.

Alle kan komme med kritik og indvendinger i vores klub, uanset om vi har en bestyrelse . Jeg vil meget gerne, at mange af jer kommer med kommentarer og ønsker til dette indlæg. Venlig hilsen Ove Kehlet