13 mand stærk på Filtenborg Plads.
Igen fantastisk cykelvejr, det må vi nyde mens vi har det.
En ny gæsterytter mødte op. Turen rundt, hvor snart vi kender alle huller og rendestensriste, som vender forkert, gik godt. En punktering og oliefingre var det eneste “uheld”. 12 ryttere fuldførte, en kørte hjem p.g.a. varmen. Kaffe og hyggesnak ved rabatmanden, det var tredje halvleg.