Herligt at komme ud på cyklen. Jeg kørte med Aslam og Flemming og kunne lige hænge på. De er rigtig gode begge to. Hold 3 var også fint af sted og der var kamp om at komme op ad bakken ved Moesgård Museum. Jeg hørte at Henrik kom forbi Flemming. Det var han godt tilfreds med. Ved kaffen var der forslag om at køre nye ruter. Det er sikkert mange der har lyst til det. Vi skal imidlertid passe på, ikke at dele os for kraftigt op. Fællesskabet er en vigtig del af Team Senior. Men det må jo kunne kombineres. Derfor lad os høre de gode ideer. Personlig er jeg af den opfattelse at mødepunktet skal være det samme for alle tre grupper. Også at vi slutter nogenlunde samtidig ved rabatmanden. Jeg synes også at et midtpunktsmødested er en fin ting. Der er altid en god snak ved kirken i Nølev, selvom vi ikke længere kan tisse ovre ved bondemanden. Og husk d. 8. Der prøver vi at køre en kort distance, efter Nølev, fælles. Torsdag kører vi Marselisruten den modsatte vej rundt. Evalueringstidspunktet annonceres snart. Det bliver på havnen. Ikke i vandet, men i sejlklubbens mødelokaler.