Hjertelig tillykke til Erik Stridbæk 15 november 66 år, Anders Amdi Sørensen 15

november 69 år og Flemming Dalgaard i dag 62 år, i er sikkert blevet eller bliver fejret

med kaffe og kager, en enkelt af jer med lidt fadøl smiley Venlig hilsen Ove K.