Kære cykelvenner, bliv alle fortrolige med vores enestående hjemmeside Teamsenior.dk. Klik på link efter link i venstre side og bliv klogere og klogere på ting, der vedrører vores cykelsport. Det store arbejde Morten har udført for at markedsføre vores cykelklub, fortjener at vi bruger den tid som er nødvendig for, at være opdateret!!! venlig hilsen Ove K.