Der er pt. kun tre tilmeldinger, husk at melde dig til hos Flemming Gade senest lørdag den 25 juni. /mv. Morten Toft

Mors Rundt 2015


Så er det Mors rundt 2015 – vi er nogle fra teamsenior som i lighed med sidste år – ønsker at deltage i dette fantastiske cykelløb.

Løbet afholdes søndag 5.juli.

· Hvem kunne tænke sig at deltage?

· Rent praktisk cykler vi til Flemming Gade´s hus i Vestervig – som ligger på Syd – Thy ca 45 km fra Nykøbing Mors. Her kan vi bo og overnatte – plads til ca 12-14 .

· Afgang fra Århus fredag den 3. juli . Det er tanken at vi cykler til Vestervig allerede om fredagen. Så har vi en hviledag om lørdagen og kører cykelløbet Mors Rundt om søndagen. Vi bor altså i Fl.Gade hus med 2 overnatninger , laver selv mad mm

· Søndag morgen afgang i følgebiler til Nykøbing Mors hvor cykelløbet Mors Rundt starter.

· Efter cykelløbet afgang fra Nykøbing Mors hjem til Århus med følgebil.

· De praktiske forhold omkring transport af bagage, sove, spise, drikke mm finder vi ud af.

· Nedenfor vil jeg derfor bede jer melde til – tilmelding til Flemming Juel Gade på min mailadresse: flemmingjuelgade@live.dk – her skal I angive :

A) Navn , B) hvordan I vil komme – a ) cykle hele turen til Vestervig b) cykle noget af turen til Vestervig c) køre i bil til Vestervig

B) Kan du levere følgebil?

Ønsker du at deltage i cykelløbet Mors Rundt – angiv at du kommer fra Team Olympia Senior Århus -skal du selv tilmelde dig via følgende link:

https://app.lap.io/series/2015-spar-nord-loebet-mors-rundt

115 km start kl.10, 70 km start kl. 10.30 og 35 km start kl. 10.45

Løbets lange rute (115 km) følger kysten rundt om Mors (med uret). Man får præsenteret hele Limfjordslandskabet med fjord, klinter, molerskrænter og flade enge. Billedet er fra Nordmors med kig mod Feggeklit aller nordligst.

Start, mål, omklædning mv.:

Morsø Gymnasiums idrætshal, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors

Eftertilmelding på dagen sker senest 30 min. før start (bemærk ekstra betaling i forhold til forhåndstilmelding).

Med cykelhilsner fra Flemming Gade