Kære Cykelvenner
Til orientering er vores indslag om cykelklubben i det seneste nummer af VITAL ikke blevet lige positivt modtaget af alle læsere.
Dagens udgave af Århus Stiftstidende bringer et læserbrev med overskriften “Cyklister med hovedløs adfærd”
Link: http://stiften.dk/laeserbrev/cyklister-med-hovedloes-adfaerd
Hilsen
Ole