Kære cykelvenner

Endnu engang tak til vores Træningsassistent Henrik Markersen. Det er sikkert ikke på grund af ulydighed der ikke høres eftersmiley En del af os , er lovlig undskyldt på grund af høretab. smileyVil testrytterne, der var med i dag skrive til mig på mail. da jeg glemte at få visitkort af jer. Ses mandag kl 900,vh OVe K