Kære cykelvenner

Preben Marcussen har ønsket at stoppe sin tillidspost som Kasserer i TEAM OLYMPIA SENIOR. Mange tak for et stort og flot arbejde med forvaltningen af vores penge gennem flere år.

Hermed overdrages vores kassebeholdning til vores nye Kasserer Ole Eriksen. Tillykke til Ole som herefter er Kasserer og Løbskoordinator.

Tillykke til Per Asferg der udnævnes til Sikkerhedskonsulent,

Venlig hilsen

Ove Kehlet