REMINDER: MANDAG
DEN 20. AUGUST 2018 kl. 19.00 på Lokalcentret i Ankersgade 21

(Se
opslaget 8. august)

Hvis
du vil have indflydelse på udlandsrejsen 2019 så mød op. Det er på
mødet afgørelsen tages om rejsemål mm. Tidspunktet for rejsen blev
fastlagt på evalueringsmødet 18/6: rejsen foregår i uge 21
(20.-26. maj 2019).

Af hensyn til traktement vil vi gerne have
tilmelding til Gert – senest fredag 17/8 kl. 12:
gertlaursen@yahoo.dk, eller sms 27 68 51 53

PS.
Medbring 25 kr. til kaffe og kage.

Mch.
John, Jørgen M, Torben Z