Kære cykelkammerater
I lighed med sidste år planlægger Gert og jeg, at afholde en julefrokost for Team Senior.
Så venligst reserver datoen
Den 10. december 2018 til julefrokost.
Detaljer vedr. pris, menu m.v. Vil fremkomme på et senere tidspunkt.
Med cykelkammerat hilsen
Gert og Peter