Kære cykelvenner

I indkaldes hermed til vores årlige evaluering. Det er meget vigtigt at alle, der ikke er syge deltager. Til evalueringen er forslag om TEAM OLYMPIA SENIORS videre udvikling meget velkomne. Kom også med ris og ros om 2018 .Reserver dagen, et estimat på 60-70 deltagere vil være ønskeligt.

PS. Vi kommer ikke til at kede os.smiley

Venlig hilsen

Ove