Hermed indkaldes i til evaluering den 25. oktober. kl 17. Adresse: Lokalcentret Ankersgade 8000 Århus C
Program(Ekstra genudsendelse)
Velkomst ved Ove Kehlet
Evaluering 1700-1830, middag 1830 til ca ?
Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Kassebeholdning
Indkomne forslag
Eventuelt
Der serveres en øl eller vand under evalueringen.
Pris for middag, dessert, kaffe og fri vin kr..300.
Beløbet indbetales på klubbens konto: 3283 3283536335
Ved tilmeldingen, husk at skrive jeres navn.
Jeg glæder mig til et stort fremmøde, hvor vi ser tilbage på 2019 og hvordan vi fortsætter TEAM OLYMPIA SENIORS enestående udvikling i 2020?
Print programmet og tag det med til mødet
Venlig Hilsen Ove