Til orientering har jeg nu udsendt mail vedr. kontingentbetaling – 2021.
Kassereren